2 de xuño de 2013

Xogos, xoguetes e brinquedos da nosa comarca

Os xogos, xoguetes e brinquedos tradicionais están intimamente relacionados co medio natural, ben porque precisan del para o seu desenvolvemento (espazos e recursos), ben porque transmiten valores educativos de primeira orde (valoración, coidado, respecto…).  
Igualmente os xogos tradicionais permiten integrar dunha forma lúdica e construtiva as aprendizaxes persoais e son espazo propicio para a construción de actitudes e valores de compañeirismo, solidariedade e respecto cara o medio, o tempo que facilitan o contacto real co mundo natural e o desenvolvemento dun sentimento de pertenza ao mesmo, namentres permiten transformar a natureza de forma consciente en actividade lúdica.
En definitiva, coa sua recollida e desenvolvemento quixemos dinamizar o tempo de lecer a partir do patrimonio lúdico galego integrando valores ambientais de primeira orde.


Ningún comentario:

Publicar un comentario