2 de xuño de 2013

A horta máxica

A historia que a continuación presentamos  representa perfectamente a importancia da paisaxe na vida cotiá do alumnado. No momento de crear unha historia, a paisaxe que nela mostran, esta intimamente relacionada co medio no que nos desenvolvemos e as relacións amosadas teñen valores propios do mesmo.
A narración dos feitos foi realizada por Laura Vila Picallo e as ilustracións por Aldara Pita Pico.
Ambas representan o espírito de superación e de colaboración, a capacidade de aprender a aprender e a autonomía e iniciativa persoal que impregnan todas as nosas actuacións.


Ningún comentario:

Publicar un comentario