30 de xuño de 2014

A AUGA E OS OBXECTIVOS DO MILENIO

O deterioro dos recursos hídricos do planeta é unha realidade: a sobreexplotación de ríos e de acuíferos provoca a perda de ecosistemas e tamén graves conflitos entre estados. No golfo de Bengala as tronzas indiscriminadas, as inundacións e a sobreexplotación alteran o ecosistema do rio Ganges... Estados Unidos acusa a México de contaminar o río Grande perxudicando ós agricultores de Texas.. No Senegal, a intención do goberno de derivar auga do río Senegal con fins agrícolas é rexeitada por Mauritania, e o problema tamén afecta a Mali. Na aula de 3º da ESO, Sofiá e Laura coa coordinación da súa mestra Teresa Losasa Rodrígues afondaron na temática da auga e....Consideras que o problema da auga lle afecta ao mundo entero 

Ningún comentario:

Publicar un comentario