3 de abril de 2016

ANIMALANDIA


As imaxes que se presentan neste espazo son unha mostra do xogo "Animalandia", elaborado polo alumnado de 1º de Educación Primaria durante o segundo e terceiro trimestre deste curso académico.

Como podedes observar, trátase dun xogo manipulativo para utilizar na aula, utilizando tarxetas con imaxes e nomes de animais. A intención deste xogo é fomentar o traballo en equipo e potenciar as destrezas de autoaprendizaxe do alumnado, e, por suposto, ir aprendendo á medida que se vai xogando, as principais características dos animais.

Ningún comentario:

Publicar un comentario